Μια γεύση από την ΚΑΡΑΜΕΛΟΓΙΟΡΤΗ No2.

Μια γεύση από την ΚΑΡΑΜΕΛΟΓΙΟΡΤΗ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 στον Πολυχώρο της Βέτλανς. — στην τοποθεσία ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΒΕΤΛΑΝΣ.
https://www.facebook.com/447081312051598/videos/755281654564894/