Η «Φάρμα Μπαντή» στηρίζει έμπρακτα το έργο της mom in action.

Την φιλανθρωπική δράση της mom in action στηρίζει έμπρακτα το κρεοπωλείο «Φάρμα Μπαντή».
Επιλέγοντας μια από τις εορταστικές συσκευασίες, Mοσχαρίσιου σαλαμιού ή Παριζάκι, η «Φάρμα Μπαντή» διαθέτει το ποσό των 0,20 ευρώ ανά συσκευασία, για την οικονομική ενίσχυση της mom in action.
Συνδυάστε την αγορά ποιοτικών αλλαντικών με την οικονομική στήριξη της mom in action μέσα από τις εορταστικές αγορές από το κρεοπωλείο «Φάρμα Μπαντή».
Πηγή : i-naoussa